Kapitel 1: Fritid

Opgave 2. Hvilke fritidsinteresser har personerne

Opgave 3. Hvilke fritidsinteresser har personerne

Opgave 6. Indsæt de ord, der mangler

Opgave 9. Sport og fritidsaktiviteter

Opgave 10, del 1. Vokaler

Opgave 10, del 2. Vokaler

Opgave 10, del 3. Vokaler

Opgave 12. Endelsen -en

Opgave 13. Lyt, og skriv de tidsudtryk, der mangler

Opgave 14. Skriv svarene

Opgave 15. Samler på nisser

Opgave 17, del 1. Josefs interesse

Opgave 17, del 2. Josefs interesse

Opgave 19. Pedros e-mail

Opgave 20. Skriv sætninger

Opgave 21, del 1. Jings nye hobby

Opgave 21, del 2. Jings nye hobby

Opgave 24. Nadias weekend

Download lyden