Opgave 14.2

Din lærer peger på billederne. Sig hvad der er på billedet.