Opgave 6: Husk teksten

2_0

Lyt til teksten om Manish fra Nepal og skriv stikord.
Genfortæl bagefter teksten til en klassekammerat.