Opgave 6: Husk teksten
Lyt til teksten om Anna fra Italien og skriv stikord.
Genfortæl bagefter teksten til en klassekammerat.

3_1