Opgave 6: Husk teksten

Lyt til teksten om Sun fra Kina og skriv stikord.
Genfortæl bagefter teksten til en klassekammerat.

sun2_0