LYD ORDENSTAL
1 første
2 anden
3 tredje
4 fjerde
5 femte
6 sjette
7 syvende
8 ottende
9 niende
10 tiende
11 ellevte
12 tolvte
13 trettende
14 fjortende
15 femtende
16 sekstende
17 syttende
18 attende
19 nittende
20 tyvende
21 enogtyvende
22 toogtyvende
23 treogtyvende
24 fireogtyvende
25 femogtyvende
26 seksogtyvende
27 syvogtyvende
28 otteogtyvende
29 niogtyvende
30 tredivte
31 enogtredivte