den-moderne-familie

Den moderne familie

Kernefamilien, som vi kender den med to gifte forældre og deres fælles børn, har i løbet af de sidste 30-40 år ændret sig markant. Den gammeldags patriarkalske familie er afløst af en åben, fleksibel, følelsesbaseret og nærværsorienteret familie, hvor familiens medlemmer også har deres egne individuelle netværk. Familiemønstrene har ændret sig i takt med, at samfundet har ændret sig. Værdier som individualisering, selvrealisering og ligestilling fylder meget hos det moderne menneske, og vi har derfor brug for et sted, hvor vi kan finde støtte og lade op i en kompleks verden fyldt med uoverskuelige valg.

Der er blevet sat mange etiketter på den moderne familie: aftale-, forhandlings-, netværks- og teamfamilie m.fl. Pointen er, at den moderne familie i høj grad er åben og præget af ligestilling, og der er mere nærhed og ømhed end i den gammeldags, lukkede familie. I den moderne familie er der mere omsorg og en helt anden slags fællesskab end i 50’ernes familie. Hverdagen fungerer grundlæggende anderledes end tidligere – i dag består den af forhandlinger og aftaler, og børnene bliver inddraget som mere eller mindre ligeværdige parter. Hele denne udvikling frem mod den moderne, åbne, børnecentrerede og arbejdsomme familie ville være utænkelig uden det velfærdssamfund, der er blevet udviklet i de nordiske lande. Det gælder især den offentlige børnepasning, barselsorloven og at kvinder deltager på lige fod med mænd i både uddannelsessystemet og arbejdslivet. Der er naturligvis også familier, som fungerer mindre godt. I disse familier er det individet, der er i fokus, og man får ikke snakket sammen over aftensmaden, familiemedlemmerne interesserer sig ikke for hinanden, og man må finde støtte andre steder.

Vi ser i dag en mangfoldighed af samlivsformer, som alle er varianter af familieliv. F.eks. er procentdelen af børn født ’uden for ægteskab’ steget fra ca. 5-10 %, som var almindeligt i Danmark frem til midten af 1960’erne, til omkring 46 %. Det betyder ikke, at op mod halvdelen af alle børn i Danmark i dag fødes af en enlig mor. Langt de fleste børn, der fødes uden for ægteskab, fødes af en mor, der bor sammen med barnets far i et såkaldt ’papirløst forhold’.

Opgave 1. Dialog – lyt og identificér


Udskrift af samtalen – Y