globalisering

Globalisering

Historisk set begyndte globaliseringen i oldtiden med spredningen af græsk kultur fra Spanien til Indien, der senere blev fulgt op af samhandel mellem Romerriget, Mellemøsten og Kina. I middelalderen var der gode muligheder for handel på tværs af Europa og Asien, da der var en lang fredelig periode under mongolernes herredømme. Med de store opdagelsesrejser i 15- og 1600-tallet blev der et grundlag for handel med bl.a. guld og krydderier mellem Europa, Afrika, Brasilien og Asien. Kolonialiseringen af Nord- og Sydamerika betragtes som et af de vigtigste elementer i den tidlige globalisering og åbnede for en vigtig udveksling af kultur, planter, dyr og mennesker – herunder slaver. Denne periode kaldes proto-globaliseringen og er i dag kendt som den 1. globalisering.

Globalisering er i dag et begreb, man bruger til at beskrive udviklingen af et globalt samarbejde, der så småt begyndte i 1800-tallet, hvor industrialiseringen og dermed også telekommunikation har sin oprindelse. Op gennem 1900-tallet blev det globale samarbejde udbygget gennem den teknologiske udvikling og forbedring af infrastruktur, og med internettets introduktion i begyndelsen af 1990’erne tog udviklingen for alvor fart. Globaliseringen påvirker vores samfund på mange forskellige områder: finansielt, økonomisk, politisk, økologisk, kulturelt, religiøst, kommunikationsmæssigt m.fl.

Der er både positive og negative sider ved globaliseringen – hvordan man ser på den, kommer an på, hvem man er, og hvor man er. Et af de områder, der er mest iøjnefaldende og brugbart for den enkelte, er udveksling af information og kommunikation via internettet. Internettet gør det bl.a. lettere at holde kontakten med venner og familie, der bor langt væk. Men i en større sammenhæng er internettet også stedet, hvor der sker et møde mellem kulturer og dermed også en bedre forståelse af de forskelle, der er hos folk. Internettet får også æren af at have en demokratiserende effekt på visse lande.

Danmark har mange udfordringer, hvad globaliseringen angår, især økonomiske. Danske virksomheder skal omstille sig til nye produktionsmetoder, nye produkter og større krav om udvikling, og danskerne er nødt til at være fleksible, omstillingsparate og veluddannede. Derfor har politikerne også sat det mål, at Danmark skal være førende inden for forskning, iværksætteri, uddannelse, og at Danmark skal være det mest konkurrencedygtige land i verden.

Opgave 1. Dialog – lyt og identificér

 

Udskrift af samtale – Å