sundhed-og-ernaering

Ernæring og sundhed

Sundhed er et vidt begreb, der dækker over f.eks. kost, søvnvaner, motion, kemi i hverdagen og sex. For samfundet er det vigtigt at have sunde borgere, der kan være produktive og yde deres bidrag til velfærdssamfundet. Samtidig skal borgerne helst ikke blive syge, da udgifterne til behandling af forskellige sygdomme generelt er høje. Der er heller ingen, der har lyst til at være syg. Det er ubehageligt, og det giver en masse besvær. Desværre hænger sygdom ofte sammen med den livsstil, som folk har. F.eks. har rygere, overspisere, alkoholikere og andre misbrugere svært ved at ændre deres dårlige vaner, og disse mennesker er nogle af dem, der belaster sundhedsvæsenet allermest.

Samfundet kan gennem lovgivning prøve at regulere borgernes forbrug af usunde produkter, men det er svært helt at forbyde dem. Regeringen kan gøre usunde produkter dyrere ved at hæve skatter og afgifter på de pågældende varer, og i 2007 vedtog Folketinget en lov – ’Lov om røgfrie miljøer’ – der gjorde det ulovligt at ryge på restauranter, skoler og institutioner, offentlige institutioner og arbejdspladser. Loven blev primært indført for at beskytte folk mod passiv rygning, men den har også en opdragende effekt, der gør, at der generelt er færre, der ryger i Danmark.

Også arbejdsgiverne har en interesse i at have sunde medarbejdere, for sunde medarbejdere har færre sygedage. Derfor gør mange arbejdspladser en stor indsats for at holde deres medarbejdere sunde. Det er blevet almindeligt, at man i mange virksomheder dyrker motion i arbejdstiden, og der er fokus på, hvad virksomheden ellers kan gøre for at støtte medarbejderne i at holde sig fysisk og mentalt sunde.

Det er særligt vigtigt, at børn lever et sundt liv. Hvis ikke børnene får sund mad, motion og nattesøvn, har de ikke optimale vilkår for deres indlæring – sunde børn lærer bedst. I den sammenhæng er det især forældrene, der er rollemodeller, da børnene spejler sig i dem og overtager deres gode såvel som dårlige vaner.

Det er altid det, der er usundt, der smager bedst! Derfor er det også vigtigt, at man ikke er fanatisk med hensyn til, hvad man spiser og drikker. Livskvalitet er nemlig også en vigtig faktor, når man taler om sundhed, og det handler om at finde en balance mellem det, der er sundt, og det der er mindre sundt – alting med måde…

Opgave 1. Dialog – lyt og identificér


Udskrift af samtale – Ø