LYD INFINITIV LYD NUTID LYD DATID LYD FØRNUTID Eksempel Example
Fed skrift: Imperativ Førdatid: hvade/var
at se
ser
har set Har du set ”Godfather”? Have you seen “The Godfather”?
at sidde
sidder
sad
har siddet Sid ned. Please sit down.
at skide
skider
sked
har skidt Hunden har skidt overalt! The dog has been shitting everywhere!
at skride
skrider
skred
er skredet ”Jeg vil skilles!” råbte konen og skred. I want a divorce!” the wife yelled and left.
at skrige
skriger
skreg
har skreget Casey var bange og skreg. Casey was scared and screamed.
at skrive
skriver
skrev
har skrevet Lægen skrev en recept. The doctor wrote a prescription.
at skulle
skal
skulle
har skullet Du skal gå nu! You must leave now!
at skyde
skyder
skød
har skudt Hvem skød rapperen 2Pac? Who shot the rapper 2Pac?
at skære
skærer
skar
har skåret Jeg skar brødet i skiver. I sliced the loaf of bread.
at slibe
sliber
sleb
har slebet Husk at slibe dine knive. Remember to sharpen your knives.
at slide
slider
sled
har slidt Vi slider for vores gode karakterer. We work hard for our good grades.
at slippe
slipper
slap
har sluppet Slip mig! Let go of me!
at slå
slår
slog
har slået Han slog mig først! He hit me first!
at smide
smider
smed
har smidt Allan smed de gamle aviser ud. Allan threw out the old newspapers.
at snyde
snyder
snød
har snydt Pigerne snød til eksamenen. The girls cheated at the exam.
at sove
sover
sov
har sovet Nereya sover altid godt om natten. Nereya always sleeps well at night.
at springe
springer
sprang
er sprunget Claes sprang i vandet. Claes jumped into the water.
at sprække
sprækker
sprak
er sprukket Mine bukser sprak til yoga! My pants ripped at yoga!
at stige
stiger
steg
er steget Prisen på mælk er steget. The price of milk has increased.
at stikke
stikker
stak
har stukket Myggen stak Jens. The mosquito bit Jens.
at stinke
stinker
stank
har stinket Gå ud med affaldsposen – den stinker Take the garbage out – it stinks!
at stjæle
stjæler
stjal
har stjålet Bankrøveren stjal 800.000 kroner. The bankrobber stole 800,000 kroner.
at stryge
stryger
strøg
har strøget Jeg stryger min kones skjorte. I iron my wife’s shirt.
at stå
står
stod
har stået Jeg har stået udenfor i en time nu! I have been standing outside for an hour!
at synge
synger
sang
har sunget Beyoncé synger godt. Beyoncé sings well.
at synke
synker
sank
har sunket Titanic sank i 1912. The Titanic sank in 1912.
at sælge
sælger
solgte
har solgt Jeg har solgt min lejlighed. I have sold my flat.
at tage
tager
tog
har taget Jeg tager s-toget hver morgen. I take the s-train every morning.
at tie
tier
tav
har tiet Du skal tie stille nu! You must be quiet now!
at træffe
træffer
traf
har truffet Har du truffet min kone? Have you met my wife?
at trække
trækker
trak
har trukket Jeg trækker min cykel. I am pushing my bike.
at turde
tør
turde
har turdet Carl turde ikke fortælle sin hemmelighed. Carl did not dare to tell his secret.
at tvinge
tvinger
tvang
har tvunget Skal man tvinge børn til motion Should one force kids to exercise?
at ville
vil
ville
har villet Anette vil gerne flytte til København. Anette wants to move to Copenhagen.
at vinde
vinder
vandt
har vundet Usain Bolt vinder OL igen. Usain Bolt wins the Olympics again.
at vride
vrider
vred
har vredet Jeg vrider kluden. I am wringing out a wet towel.
at være
er
var
har været Jeg er glad for at være din ven. I am happy to be your friend.
at æde
æder
åd
har ædt Mennesker spiser. Dyr æder. People eat. Animals feed.